ព័ត៌មានថ្មីៗ
Home / ឯកសារ

ឯកសារ

សេចក្ដីជូនដំណឹង គេហទំព័រ ផែនដីថ្មី បានសម្រេចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូស្នាក់ការរបស់ខ្លួនពីសង្កាត់ចោមចៅទី១ ទៅកាន់ទីស្នាក់ការ
របស់ដើម(ផ្ទះលោកស្រីចាងហ្វាង) ស្ថិតនៅក្រោយវត្តស្រះចក សង្កាត់ស្រះចក ខ័ណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១
ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩នេះតទៅ។ ការប្ដូទីស្នាក់ការនេះដើម្បីបង្កលក្ខណៈដល់បុគ្គលឹក នឹងសាធារណៈងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង់ការងារផ្សេងៗ ។

អាស្រ័យហេតុនេះសូមបុគ្គលឹក នឹងសាធារណៈជ្រាប់ជាដំណឺង៕